Waterfilter project
VIP's

Schoon water

De Samaritaan heeft vele jaren geld ingezameld voor de productie van bio-zand waterfilters in Oeganda. Deze unieke  filters worden met lokale mensen en middelen geproduceerd. Met een eenvoudige stalen mal worden  filters van beton vervaardigd, die vervolgens gevuld worden met zand van diverse korrelgrootte. Het  filter produceert 10 tot 20 liter schoon water per uur, vrij van ziekteverwekkende organismen, zonder elektriciteit of andere energiebronnen. Een leven lang schoon water voor maar € 60 per familie, dat is en koopje. Echter, in 2013 stegen de productiekosten in Oeganda van € 60 naar € 100. Dat was voor ons niet acceptabel. We hebben ons in 2014 georiënteerd op andere landen. In het voorjaar van 2015 is er een samenwerking tot stand gekomen tussen de Samaritaan, FCE en Seeds of Hope voor waterprojecten in Zambia. FCE (Foundation for Cross Cultural Education) is sinds enkele jaren verantwoordelijk voor de distributie van Actie4Kids schoenendozen in Zambia en Malawi. Seeds of Hope is het kenniscentrum voor de biozand water filters in geheel Afrika en staat in nauw contact met de oorspronkelijke bedenkers van dit  filter in Canada. Seeds of Hope adviseert ons hoe we het bio-zand water filterproject kunnen opstarten in nieuwe gebieden. Uit de praktijk is gebleken dat biozand water filters alleen met succes geïntroduceerd kunnen worden als er op minder dan 500 meter water beschikbaar is. Dat hoeft natuurlijk geen schoon water te zijn, iedere waterput of rivier is acceptabel. Bio-zand water filters worden met name ingezet in dichtbevolkte gebieden, waar door gebrekkige sanitatie een sterke vervuiling van de bodem optreedt. In dunbevolkte gebieden is de beschikbaarheid van water bepalend en zal het accent liggen op het boren van putten. Conclusie: waterprojecten zijn maatwerk en dat vereist deskundigheid. Met Seeds of Hope en FCE in Zambia hebben we twee uitstekende partners. FCE is verantwoordelijk voor de selectie van dorpen en regio’s. Zij hebben voor de periode 2015 / 2016 twee gebieden voorgesteld: de dorpen Masaiti (centraal Zambia) en Kalungu (noord Zambia). Het project in Masaiti is reeds gestart en omvat de volgende onderdelen:
• De training en begeleiding van 10 dorpen om open rioleringen te stoppen.
• De beoordeling van de kwaliteit van het water in rivieren en putten (4x).
• Het geven van het WASH-programma (water, sanitatie en hygiëne) in vier dorpen en twee scholen.
• De installatie van 100 bio-zand water filters en de training van 100 huishoudens in het gebruik ervan.
 • De toegang tot voldoende veilig water door het graven van 2 putten en de bescherming van 5 hand gegraven putten.
• De training in het beheer en onderhoud van waterbronnen in dorpen.
Wij zullen regelmatig updates geven  van deze en andere waterprojecten.
Als u voor uw kerk of school een schaalbaar project zoekt dan is water4kids beslist een aanrader. U kunt het zo groot of klein maken als u wilt.