Waterfilter project
VIP's

Schoon water

De Samaritaan voert sinds 2015 al haar activiteiten voor waterprojecten onder de naam Water4Kids (voorheen biozand waterfilters). Met de keuze voor deze naam wil de Samaritaan de link met Actie4Kids benadrukken. Wereldwijd sterft er iedere 15 seconden een kind door geïnfecteerd water. Wij willen graag in die gebieden waar onze Actie4Kids schoenendozen aan kinderen uitgedeeld worden actief zijn met onderwijs- en scholingsprogramma’s op het gebied van sanitatie en hygiëne.  

 Historie

De Samaritaan heeft vele jaren geld ingezameld voor de productie van bio-zand waterfilters in Oeganda. Deze unieke filters worden met lokale mensen en middelen geproduceerd. Met een eenvoudige stalen mal worden filters van beton vervaardigd, die vervolgens gevuld worden met zand van diverse korrelgrootte. Het filter produceert zonder elektriciteit of andere energiebronnen 10 liter schoon water per dag, vrij van ziekteverwekkende organismen. € 60 voor een leven lang schoon water voor een familie.

Echter, in 2013 stegen de productiekosten van bio-zandwaterfilters in Oeganda sterk. We hebben ons in 2014 georiënteerd op andere landen en in het voorjaar van 2015 is er een samenwerking tot stand gekomen tussen de Samaritaan, FCE en Seeds of Hope voor waterprojecten in Zambia. FCE (Foundation for Cross Cultural Education) is sinds enkele verantwoordelijk voor de distributie van Actie4Kids schoenendozen in Zambia en Malawi. Seeds of Hope is het kenniscentrum voor de biozand waterfilters in geheel Afrika en staat in nauw contact met de oorspronkelijke bedenkers van dit filter in Canada. Seeds of Hope adviseert ons hoe we het bio-zand waterfilterproject kunnen opstarten in nieuwe gebieden. Uit de praktijk is gebleken dat bio-zand waterfilters alleen met succes geïntroduceerd kunnen worden als er op minder dan 500 meter water beschikbaar is. Dat hoeft natuurlijk geen schoon water te zijn, iedere waterput of rivier is acceptabel. Bio-zandwaterfilters worden met name ingezet in dichtbevolkte gebieden, waar door gebrekkige sanitatie een sterke vervuiling van de bodem optreedt. In dunbevolkte gebieden is de beschikbaarheid van water bepalend en zal het accent liggen op het boren van putten. Conclusie: waterprojecten zijn maatwerk en dat vereist deskundigheid. Met Seeds of Hope en FCE in Zambia hebben we twee uitstekende partners. FCE is verantwoordelijk voor de selectie van dorpen en regio’s. Zij hebben voor de periode 2015 / 2016 twee gebieden voorgesteld: de dorpen Masaiti (centraal Zambia) en Kalungu (noord Zambia). Het project in Masaiti is inmiddels gereed en het project in Kalungu nadert de voltooiing.

 Een waterproject omvat de volgende acties:

 2017 en volgende jaren

In 2016 en 2017 hebben wij de mogelijkheden verkend voor waterprojecten in Malawi en Sierra Leone. In beide landen werkt de Samaritaan al samen met lokale organisaties voor de verspreiding van Actie4Kids schoenendozen. Zowel Malawi als Sierra Leone hebben voldoende zoet water. Het probleem is dat het water vervuild is. Periodiek zijn er tijdens het natte seizoen uitbraken van cholera etc.. In beide landen zullen in 2017 programma’s gestart worden met training en plaatsing van bio-zandwaterfilters.

 Wilt u bijdragen aan onze waterprojecten? Om een idee te geven van de kosten van een dergelijk project de volgende indicatie:

Een bio-zandwaterfilter: € 100

 We hopen dat uw belangstelling is gewekt!