Bijbels en boeken mini bibliotheek
VIP's

ANBI Informatie

Informatie over de stichting de Samaritaan t.b.v. ANBI

Stichting de Samaritaan
Schoolpad 1b
3851 JE Ermelo

KvK 41180676
RSIN 8100.61.041

Doelstelling

SDS is een interkerkelijke organisatie die als doel heeft:

 

Bestuur en staf

Het bestuur van de Samaritaan bestaat uit vier leden:
Gijs van den Brink voorzitter
Caspar Verhulst penningmeester
Yvonne de Wit gewoon bestuurslid
Henk Schenk gewoon bestuurslid

Bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur en hebben een zittingstermijn van vier jaar. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. De taak van het bestuur is om het beleid op hoofdlijnen te bewaken. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij hebben wel recht op vergoeding van de gemaakte kosten (art. 6 lid 3).

De staf bestaat uit één werknemer, een projectmanager (1 FTE) 
De werknemer wordt beloond op basis van een interne salarisregeling. De werkgever draagt bij in de reiskosten van het woon-werkverkeer en de pensioenopbouw van de werknemer.

 Algemeen

In het boekjaar 2015-2016 heeft de Samaritaan actief ingespeeld op een aantal actuele maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben dat gerealiseerd door met een aantal organisaties samen te werken:

Voor de komende jaren hebben we een afspraak kunnen maken met Operatie Mobilisatie voor de verspreiding van Actie4Kids schoenendozen in Pakistan. Verder worden er samen met FCE en Seeds of Hope nieuwe projecten voor Water4Kids voorbereid in Zambia en Malawi.

De exploitatie over het boekjaar 2015-2016 vertoont een tekort van € 48.564. Dit is een gevolg van de uitkering uit een aantal bestemmingsfondsen.

De verslaglegging van de stichting is conform de Richtlijn 650 voor fondswervende instellingen. 

 Activiteiten
Op dit moment heeft de Samaritaan vier activiteiten: de schoenendoosactie Actie4kids, Water4Kids, kleinschalige projecten en noodhulp. Het zijn op zichzelf staande activiteiten, met ieder hun specifieke doelgroep: Actie4kids voor kinderen, waterprojecten voor gezinnen en dorpen en projecten ter ondersteuning van kerken en evangelisten. De schoenendoosactie Actie4kids is op dit moment de hoofdactiviteit van de stichting. In het boekjaar 2015-2016 zijn er voor deze activiteiten de volgende resultaten geboekt:

 Actie4Kids
Er werden 43.188 schoenendozen ingezameld en verstuurd. Dit aantal is helaas lager dan voorgaande jaren. Deze teruggang is een trend die zich al 4 jaar voordoet. Voor de Samaritaan aanleiding om actief de achterban te benaderen en meer zicht te krijgen op deze zorgelijke ontwikkeling. De Actie4kids schoenendozen werden gedistribueerd naar de volgende doellanden: Sierra Leone, Togo, Roemenië, Oekraïne, Moldavië en Irak.

 Water4Kids
In Zambia is in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse organisatie FCE en de Canadees Amerikaanse organisatie Seeds of Hope het eerste waterproject afgerond. In een aantal dorpen rond Ndola is hygiëne onderwijs gegeven, waterputten gegraven en biozand waterfilters geplaatst. Inmiddels heeft de aanbesteding van een tweede locatie in het noorden van Zambia plaatsgevonden.

 Kleinschalige projecten
Er is voor € 27.000,- aan kleinschalige projecten ondersteund en uitgekeerd. Het betrof vier projecten in India, één in Pakistan, één in Sierra Leone, drie in Togo en één in de Turkije. Ten opzichte van vorig boekjaar is dat een lichte stijging. De selectie van kleinschalige projecten is verzorgd door Stichting Outreach Support Ministries (Capelle a/d IJssel) en Stichting Elim (Doorn).  

 Noodhulp
In het seizoen 2014-2015 heeft de Samaritaan noodhulp verstrekt in Sierra Leone ten behoeve van de ebola bestrijding. Dit project - mede mogelijk gemaakt door een donatie van EO Metterdaad – heeft in 2015 – 2016 een vervolg gekregen in de vorm van de bouw van een school in het zuiden van Sierra Leone. Deze school zal kinderen opvangen die door ebola getroffen zijn.   

 Fondswerving
De stichting kent de volgende methoden van fondswerving:

Extra downloads

- Privacy Verklaring
- Verkorte jaarrekening 2016-2017