ANBI

Algemene gegevens

Stichting de Samaritaan
Bergweg 7
3941 RA Doorn

KvK 41180676
ANBI
RSIN 8100.61.041

Doelstelling

SDS is een interkerkelijke organisatie die als doel heeft:

  • Het assisteren van en bemiddelen voor evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden, met betrekking tot hun projectactiviteiten;
  • Het geven van nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van het woord met als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus Christus.

Bestuur en staf

Het bestuur van de Samaritaan bestaat uit vier leden:
Gijs van den Brink, voorzitter
Caspar Verhulst, penningmeester
Marian Jonker, secretaris
Wim Dorsman, lid

Bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur en hebben een zittingstermijn van vier jaar. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. De taak van het bestuur is om het beleid op hoofdlijnen te bewaken. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij hebben wel recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

Er zijn geen stafleden in dienst, het dagelijks werk wordt verricht op vrijwillige basis.

Fondswerving

Vier maal per jaar wordt het “Bericht van de Samaritaan” naar potentiële donateurs verstuurd. In ieder Bericht wordt er voor een aantal projecten sponsoring gevraagd. Ieder project kent een budget en een projectnummer.
De stichting communiceert haar activiteiten daarnaast middels een website: www.desamaritaan.org

Download hieronder het volledige beleidsplan en/of jaarverslagen:

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Beleidsplan 2021