Projekten

Stichting De Samaritaan ondersteunt zendelingen, evangelisten en voorgangers wereldwijd. Via plaatselijke kerken en kerkelijke organisaties voert zij kleinschalige projecten uit in Afrika en Azië.

De meeste projecten vinden plaats in afgelegen dorpen. De projecten zijn dienstverlenend van aard en ondersteunend voor de uitbreiding van het evangelie. De selectie van de projecten en de controle op de uitvoering gebeuren door betrouwbare plaatselijke partners. Dankzij de kleinschaligheid en het directe toezicht verloopt de uitvoering zeer effectief. Op plaatselijk niveau is het maatschappelijk nut van de projecten hoog. Veel van deze projecten komen niet in aanmerking voor steun van hulp- en ontwikkelingsorganisaties.

Naar de actuele projecten van dit moment 

Naast actuele projecten zijn er ook continue projecten in Afrika en Azië.