Werk in Afrika

Projekten uitgevoerd via OSM

Er zijn projekten in Sierra Leone, Liberia en Togo

In ieder land waar OSM werkt is een nationaal leidersteam, dat kontakten heeft met een groot aantal kerken. Nieuwe pastors en evangelisten worden opgeleid via een bijbelschool, die steeds op een andere locatie wordt georganiseerd. Zo breidt het netwerk zich uit. Via de kerken worden evangelisatie en hulpverleningsprojekten uitgevoerd, waarover u in het Bericht kunt lezen. De meest actuele projekten vindt u hier.

Er is bewust gekozen om te werken in die landen, waar niet veel andere organisaties werken. Landen die niet ‘populair’ zijn bij hulporganisaties omdat er bijvoorbeeld Frans gesproken wordt (Togo) of omdat de landen structureel niet makkelijk zijn om in te werken, zoals Sierra Leone en Liberia die recent herhaaldelijk geteisterd werden door rampen (oorlog, ebola, overstromingen). Maar juist daar is hulp het hardste nodig!

OSM heeft projecten op het gebied van evangelisatie en kerkopbouw (bijbelscholen, ‘gereedschap’ voor de evangelist zoals bijbels, geluidsversterkers en vervoermiddelen) en hulp bij kerkbouw en verder scholen, medische zorg, economische zelfstandigheid van vrouwen, waterprojecten, landbouwprojecten enz.

Projekten die al eerder in het Bericht stonden, of er niet in hebben gestaan, maar waarvoor nog geld nodig is, vindt u hieronder:

Daken4Kerken, Sierra Leone

Evangelisten gaan erop uit om te evangeliseren op plaatsen waar dit nog niet eerder is gebeurd, vaak diep in het binnenland. Dan ontstaan kleine kerkjes. Van leem en gras wordt dan zo’n kerkje gebouwd. Echter, zodra de regentijd aanbreekt is het gedaan met de kerkdiensten. De regen valt met bakken uit de lucht in enorme stortbuien waar het grasdak niet tegen bestand is. Met een golfplaten kan kunnen kerkdiensten ook in de regentijd doorgaan. Zeker in een jonge kerkgemeenschap is dit heel belangrijk.
Voor een aantal kerkdaken is een voorlopig bedrag nodig van € 2750, maar er komen ook voortdurend nieuwe kerkjes bij. Per kerk ongeveer € 600.

Materiaal voor evangelisten

Evangelisten kunnen hun werk alleen maar doen wanneer zij daarvoor de juiste materialen hebben. Denk aan een megafoon, bijbels, een vervoermiddel zoals een fiets, brommer of motor, geld om brandstof te kunnen tanken, een projector om bijvoorbeeld de Jezus-film te kunnen vertonen, een generator om stroom te hebben, enz….

Het is vaak niet te doen om hier allemaal aparte projektjes van te maken en vaak wil men ook geen maanden wachten tot er specifiek geld voor dat doel geld binnen komt. Deze materialen worden dus uit algemene middelen betaald en meteen ter beschikking gesteld. Maar de kas om dit uit te betalen moet wel regelmatig aangevuld worden, want anders stagneert het werk.
Helpt u mee om ervoor te zorgen dat de evangelisten door kunnen gaan met hun belangrijke werk?
Gemiddeld € 300 voor de uitrusting van een evangelist.