Werk in Azië

Projekten  uitgevoerd via Elim

Het gaat om projekten in India, de Filippijnen, Pakistan en Thailand

Stuk voor stuk landen waar Elim al jarenlang goede kontakten heeft met lokale partners. Iedere partner werkt op zijn eigen manier aan de bouw van Gods koninkrijk door middel van evangelisatie en hulpverlening. In het Bericht van de Samaritaan komt u regelmatig projekten tegen die door een van de partners in Azië wordt gerealiseerd. De meest actuele projekten in Azië vindt u hier.

Andere projekten die al eerder in het Bericht stonden, of er niet in hebben gestaan, maar waarvoor nog geld nodig is, vindt u hieronder:

Bijles programma India

Het schooljaar in India is al weer even aan de gang. De resultaten van het bijlesprogramma zijn heel bemoedigend. Zoals het verhaal van Srinivasa Rao. Hij is dit jaar overgegaan van de kleuterschool naar 

de eerste klas. Zijn vader is visser. Hij gaat elke dag vissen op een meer in Somarajupalli en op de Paleru rivier. Hij verdient hier 2,50 euro per dag mee. Zijn moeder werkt in een paar huizen van wat rijkere families. Hij heeft nog een broer Prasad, en een zus, Rahelamma. Srinivasa Rao is erg vooruit gegaan sinds hij naar de kleuterschool gaat en aan het bijlesprogramma meedoet. In het begin wilde hij helemaal niet naar school. Nu vindt hij het leuk en leert graag. Hij loopt elke morgen om 9.00 uur een kilometer naar school en is om 16.00 uur thuis.
De familie gaat zondags naar de kerk. Voor de kinderen is er een kinder-programma waar ze liedjes zingen en bijbelverzen leren. Zijn ouders zijn vier jaar geleden tot geloof gekomen en zijn gestopt met het aanbidden van afgoden. Srinivasa Rao heeft Jezus ook aangenomen. Bidt u mee dat hij zal groeien in zijn geloof zo klein als hij is?
Kosten: 100 kinderen € 30,- per kind per jaar, voor kleding, school boeken, rugtas en spelmateriaal  € 3.000,- euro

Groentetuinen, Filippijnen

Eén van de doelstellingen van de bediening van Ariel Genito op de Filippijnen is om mensen in staat te stellen zelf in hun onderhoud te voorzien. De aanleg van groentetuinen op het eiland Mindanao zijn een hele goede manier om dit te realiseren  en het overschot wordt verkocht op de markt. Tot nu toe zijn in 58 dorpen

groentetuinen aangelegd in de gemeenten van de God Cares Christian Fellowship van pastor Ariel Genito. De tuinen voorzien in voedsel voor de families die erop werken, zij verkopen een deel van de opbrengst en geven een deel aan Ariel Genito die het weer uitdeelt aan arme leden van zijn gemeente. Zo dragen de tuinen voor velen vrucht. Er blijft veel belangstelling voor het aanleggen van groentetuinen op de Filippijnen. Ariel Genito heeft veel contacten met voorgangers en dorpsoudsten in de dorpen in het Zuiden van Mindanao. Zoals met Pastor Edgar Tayao. Zij zouden graag een groentetuin beginnen voor hun voedselvoorziening en om het overschot te kunnen verkopen. De nieuwe tuinen zullen komen in: Upper Mabuhay, New Mailitbog en Mabunao.
Wij willen graag nog vier groentetuinen mogelijk maken.
Kosten € 240,-