Noodhulp

Regelmatig werkt De Samaritaan mee aan noodhulp projecten. Enkele jaren geleden werden onder andere beschermende materialen gestuurd naar Sierra Leone tijdens de ebola epidemie.

Wanneer zich ergens een noodsituatie voordoet kijkt De Samaritaan samen met lokale partners hoe hier het beste op gereageerd kan worden. Veel hangt af van het bestaande netwerk in het gebied. Bij noodhulp denken we vaak aan grote (inter)nationale rampen, zoals aardbevingen of overstromingen. Er zijn echter ook kleinere noodsituaties, zoals een dorp dat afbrandt, of mensen die door een lokale storm het dak van hun huis verliezen. Juist daar kan via de lokale kerken (nood)hulp worden verleend, wat voor de slachtoffers enorm veel betekent.