Nalaten

Geld nalaten

Het werk van De Samaritaan gaat door dankzij de inzet van de partners in Afrika en de steun van donateurs! Als betrokken donateur kunt u De Samaritaan opnemen in uw testament. Dat kan door De Samaritaan tot erfgenaam te benoemen of door een legaat voor De Samaritaan op te nemen in uw testament.

De Samaritaan hoeft als goed doel geen successierechten (erfbelasting) te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat uw bijdrage voor honderd procent naar de verschillende projekten in Afrika of Azië gaat.

De Samaritaan als erfgenaam
U kunt De Samaritaan in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt De Samaritaan (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf natuurlijk de grootte van dat deel. Sommigen kiezen er voor om hun hele nalatenschap aan De Samaritaan te schenken; anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan De Samaritaan na te laten.

Legaat voor De Samaritaan
Als u De Samaritaan een legaat nalaat, betekent dit dat u in het testament omschrijft wat u precies aan De Samaritaan wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak.