Doelstelling

Stichting De Samaritaan is een internationale, interkerkelijke organisatie met als doel:

  • het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden, met betrekking tot hun projectactiviteiten
  • het geven van nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van het woord met als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus Christus.