Woord van de voorzitter

We leven in een tijd van grote veranderingen.

Dat is boeiend en het maakt veel pennen los. De techniek meldt ongekende mogelijkheden. In de gezondheidssector voorziet men dat we in de komende decennia leeftijden van 120-125 jaar gewoon gaan vinden. In de digitale wereld buitelen de nieuwe ontwikkelingen over elkaar heen. Op politiek niveau worden relaties waarvan we dachten dat ze nooit stuk konden, zoals de trans-Atlantische relaties tussen de Verenigde Staten en Europa, ter discussie gesteld. Het nationalisme is in veel westerse landen tot grote hoogten gestegen. Over Derde Wereld landen denkt men vandaag heel anders als 25 jaar geleden. De armen zijn niet langer een naaste die onze hulp nodig hebben. De armen worden gezien als een gevaar dat ons bedreigt, ze worden gezien als gelukzoekers die zonder visum onze landen binnendringen.

Al deze veranderingen kunnen je ook bang maken. Wat is er nog zeker? Niet veel zou je zeggen wanneer je de situatie in de wereld van vandaag bekijkt. Als christen heb ik toch een zekerheid en een anker gevonden. En dat is Jezus Christus. Hij heeft de grootste Verandering ooit gebracht. Hij stond op uit de dood en dat niet in zijn oude lichaam, maar in een verheerlijkt lichaam, een opstandingslichaam. Zijn opstanding geeft mij zekerheid dat God eens en voor altijd heeft besloten deze wereld te behouden en om te vormen tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die verandering is al aan het werk in een ieder die in Hem gelooft en in wie de heilige Geest werkt.

Ook binnen onze organisatie is er sprake van een redelijk grote verandering, die we al een jaar in voorbereiding hebben. Al geruime tijd zijn wij in gesprek met Stichting Global Aid Network (GAIN) over de overdracht van de activiteiten Actie4Kids (schoenendoosactie) en Water4Kids (waterfilters) aan GAIN. Wij zijn daarom verheugd u te kunnen meedelen dat per 1 november a.s. deze activiteiten van Stichting De Samaritaan worden overgedragen aan Stichting Global Aid Network (GAiN). Wij wensen de werkers van GAiN heel veel zegen met de voortgang en uitbouw van deze projecten. Vanuit de inspiratie van de Geest proberen wij Christus na te volgen en goed te doen zoals Hij goed deed aan een ieder die hem daarom vroeg. Wij doen dat met liefde en vreugde. Want goed doen maakt je blij, zoals Jezus ons al leerde (Joh.15:11).

Drs. Gijs van den Brink
Voorzitter