Actuele projekten

Deze projekten hebben op dit moment uw hulp nodig:

Kinderwerk India

De “Akka Badi” onderwijs- en voedingscentra die onderwijs, avondsnacks , christelijke opvoeding en avondspelen bieden, vinden plaats in de Koya-dorpen.

Eén lerares is twee weken geleden bevallen van een jongetje en was een maand niet in staat om te werken. We hebben een vervanger gevonden, maar zijn deze zuster wel blijven betalen. In oktober 2023 organiseerden we een trainingskamp voor leraressen van de zondagsschool. En van 10 tot 20 maart 2024 is er in Mattapalli een 10-daagse training voor de twintig leraressen. Dit is een bijzondere gebeurtenis. Ronald Blonk van Kinderwerk ‘Eropuit!’ heeft mevrouw Zedadaih, een ervaren trainer in zondagschoolwerk,bereid gevonden om de training te geven. Job Sudarshan van Yesupadam Society zal samen met deze zuster 10 dagen in Mattapalli verblijven en voor haar vertalen en ook de leraressen beter leren kennen. Voor acht dorpen kinderwerk, 25 kinderen per dorp gedurende zes maanden.

IND.2024.01 € 240 per dorp, totaal € 1920

Uitrusting evangelisten India

Regelmatig krijgt Job Sudarshan van Yesupadam Society verzoeken van evangelisten die een fiets, een megafoon of iets anders nodig hebben voor hun bediening.

Een van hen is K. Vinay Kumar. Hij zorgt voor een dorpskerk in Katuru. Hij is ook actief in een gemeente in Vijayawada. En hij werkt als vrijwilliger in het welzijnsproject voor leden van de Yanadi stam. Zijn motorfiets is erg oud en geeft veel problemen. Voor een goede tweedehands motorfiets wil hij zelf de helft betalen.

Evangelist K. John Raju voorziet in zijn eigen levensonderhoud doormiddel van twee buffels. Hij heeft hulp nodig bij het repareren van de schuur, die hij ook gebruikt voor evangeliebijeenkomsten.

Dona Koering, een baptistenpastor in Imphal, in de staat Manipur, hielp Job Sudarshan bij de ondersteuning van de door conflicten getroffen bevolking van Manipur. Zijn kerk werd platgebrand. Dona heeft startkapitaal nodig om varkens te houden voor zijn levensonderhoud. Hij heeft wat onderzoek gedaan en wil beginnen met 4 biggen en het fokken van de varkens geleidelijk opbouwen. Na zes maanden goed voeren kan hij de varkens verkopen voor 35.000 roepies. Hij vraagt een bijdrage voor de aanschaf van 4 biggen en een kleine stal.

Voor vijf fietsen, drie megafoons, aanbetaling motorfiets, twee geluidsinstallaties, schuurreparatie en start varkenshouderij.

IND.2024-02 € 2080

Weeskinderen/jongeren helpen aan een toekomst (Togo)

Weeskinderen/jongeren helpen aan een toekomst
In Togo wordt een groep weeskinderen ondersteund. Ze wonen bij een familielid, en krijgen met regelmaat een voedselpakket. Op deze manier is het voor de oma of tante mogelijk om voor het kind te blijven zorgen. Ook krijgen ze jaarlijks aan het begin van het schooljaar een schoolpakket, dat bestaat uit schrijfgerei en schriften, maar ook een paar schoenen en eventueel een schooluniform. Een kind wordt immers ieder jaar ouder en groter! En dan komt voor ieder kind het moment dat het de school zal verlaten. Soms op de leeftijd van 16 jaar, soms iets ouder. In dit land is het nog heel gewoon om dan bij iemand in de leer te gaan om een vak te leren, als kapper bijvoorbeeld, of als naaister in een naaiatelier of in een garage als automonteur. En tenslotte moet de jongere zelfstandig een bestaan op kunnen bouwen en heeft daarvoor materiaal nodig, zoals een eigen naaimachine, een piepkleine kapperssalon met uitrusting, of eigen gereedschappen. Vooral deze laatste fase is vaak kostbaar, maar zonder deze laatste fase eindig de jongere alsnog kansloos en buiten de samenleving. Daarom hoort dit er wel bij! Gemiddeld kost het € 400 om een jongere zonder ouders op deze manier aan een zelfstandig bestaan te helpen.

TOG.2024.01  Voor 5 jongeren een toekomst € 2000

Evangelisatie in Togo

Evangelisten in Togo gaan er op uit met een megafoon. Op deze manier kunnen ze zonder hun stem kapot te schreeuwen boven het straatlawaai uitkomen. Maar ook vaak wordt een megafoon (op een batterij) gebruikt in kerken waar geen stroomvoorziening is. Verder wordt er veel gewerkt onder jongeren met behulp van een bepaald boekje dat erg aansluit bij wat jongeren bezig houdt. Er worden jongerenbijeenkomsten georganiseerd en na afloop mogen jongeren het boekje houden. Met enige regelmaat krijgt OSM het verzoek om nieuwe boekjes te laten drukken omdat ze weer op zijn. Voor 2 megafoons en het laten drukken van 1500 jongeren evangelisatie boekjes.

TOG.2024.02  € 1750