Actuele projekten

Deze projekten hebben op dit moment uw hulp nodig:

Corona hulp Sierra Leone

De ebola epidemie zit nog vers in het geheugen en nu zitten mensen in Sierra Leone opnieuw in een lockdown vanwege de corona pandemie. Een eerste gevolg hiervan is niet de ziekte zelf, maar honger. Al weken lang komen er nauwelijks meer schepen aan in de haven, waardoor een groot voedseltekort is ontstaan. Zeker voor mensen die met de dag leven en niet de mogelijkheid hadden om te hamsteren, toen er nog wel wat te krijgen was. Vooral in het binnenland is de nood hoog. Ondanks de lockdown, en dus het verbod om te reizen, heeft het team van OSM als hulporganisatie met een speciale pas nog wel de mogelijkheid om hulpgoederen het land in te krijgen. Vandaar dat men begonnen is om rijst en andere voedingsmiddelen naar de dorpen in het binnenland te brengen, waar het via lokale pastors wordt gedistribueerd. Behalve voedsel worden ook beschermende materialen gebracht en wordt de bevolking uitgelegd, wat zij kunnen doen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Pastor Kaba heeft in omgeving Daru 80 families geselecteerd waar de nood het hoogst is en hiervoor vraagt hij 80 x € 25 = € 2000.

SL2020.01            €  2000 

Corona hulp Togo

Ook in Togo wordt op dit moment het dagelijks leven bepaald door de corona pandemie en heeft men te maken met een lockdown. Om zoveel mogelijk mensen in een zo kort mogelijke tijd van voldoende mondkapjes te voorzien wil pastor Zatou het naaiatelier uitbreiden met 10 naaimachines en een aantal rollen stof. Meisjes die in opleiding zijn en een aantal vrouwen die al langer in het atelier werken zullen de mondkapjes gaan maken. Nadat de coronacrisis voorbij is, zullen de naaimachines blijvend voor inkomen kunnen zorgen. De geproduceerde mondkapjes zullen als eerste worden uitgedeeld aan de allerarmsten, zoals weeskinderen en ouderen van boven de 60 jaar. Nadat zij voorzien zijn, komen andere groepen aan de beurt.
Daarnaast wil Zatou het verplegend personeel in de OSM kliniek in Tsévié voorzien van beschermend materiaal, zoals handschoenen, schorten en gezichtsbescherming.
Voor 10 naaimachines, rollen stof en beschermend materiaal: €  1750

TOG2020.01       € 1750

Corona hulp India

In India wordt Job Sudarshan van de Yesupadam Charitable Society geconfronteerd met pastors in de dorpen die niet meer weten wat ze moeten doen. Omdat er sinds half maart geen kerkdiensten meer gehouden worden, missen zij de inkomsten uit de collecten. Dit zijn meestal de enige inkomsten die zij hebben. De gemeenteleden zelf hebben het ook heel zwaar en hebben ook daarom geen mogelijkheden meer om hun voorganger te onderhouden. De overheid is erg voorzichtig met het opheffen van de lockdown en het weer toestaan van kerkdiensten is het laatste wat zal gebeuren. Op zijn vroegst zal dat in juli of augustus zijn. De wens is om deze voorgangers te ondersteunen met 10 of 20 euro zodat de ergste nood gelenigd kan worden.
Hiernaast heeft broeder Job een gaarkeuken opgezet in Vijayawada vlakbij een groep van 102 families, bijna 500 mensen die onder een brug en in krotten wonen. Zij krijgen elke dag een warme maaltijd.
Waar mogelijk zal er ook zeep en zelfgemaakte mondmaskers uitgedeeld worden.
In de dorpsgemeentes in Bapatla en Koya zal ook rijst, olie, bloem en verse groente worden uitgedeeld.

IND.2020.01             €   2.250,-

Corona hulp Pakistan

De corona pandemie heeft in de hele wereld grote invloed. In Nederland begint de crisis af te nemen, maar in Pakistan wordt het alleen maar erger. Niet in de eerste plaats door corona besmettingen, maar doordat door de lockdown vele mensen zonder werk en zonder inkomen zijn gekomen. Veel families zitten ook vast in de steden waar ze werkten zonder de mogelijkheid om terug naar huis te gaan. De overheid heeft wel beloofd met hulp te komen, maar dit is te weinig en bereikt vaak de christelijke families niet. Deze families zijn juist het hardst getroffen omdat het meestal arme dagloners zijn die direct honger lijden als hun dagelijkse inkomsten ophouden. Ifrahim Mathew van de Potohar Fellowship heeft een hulpprogramma opgezet voor 1.000 families. Dit zijn arme gemeenschappen in Rawalpindi/Islamabad. Een pakket bevat een zak meel, een zak rijst, bonen, zout, drie liter bakolie, thee, suiker en handwasmiddelen.

PAK.2020.01              500 x 30,- = 1.500,-