AVG

Privacy Statement van Stichting de Samaritaan

1. PRIVACY STATEMENT VAN STICHTING DE SAMARITAAN
Uw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Stichting De Samaritaan verwerkt uw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met
de geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons verwerkt en
worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
2. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting De Samaritaan kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten of diensten van Stichting De Samaritaan, en/of omdat u deze afgeeft via een van onze
communicatiekanalen (websites, e-mail, reactiekaarten of telefoon). Stichting De Samaritaan kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw email adres
  • Uw IBAN nummer

In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn om aanvullende persoonsgegevens te registreren. U wordt hier van te voren over op de hoogte gesteld.
3. WAAROM STICHTING DE SAMARITAAN GEGEVENS NODIG HEEFTStichting De Samaritaan houdt een relatieadministratie bij. Onder relaties verstaan we: Donateurs, (rechts-)personen die nieuwsbrieven ontvangen, (rechts-)personen die producten of diensten afnemen of van wie Stichting De Samaritaan producten of diensten afneemt en personen die deelnemen aan activiteiten.
Stichting De Samaritaan verzamelt uitsluitend persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar
processen ten behoeve van de hierboven genoemde relaties. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt voor commerciële doeleinden.
4. HOE STICHTING DE SAMARITAAN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT
Stichting De Samaritaan heeft een website die gerelateerd is aan de organisatie. Wanneer u via deze website persoonsgegevens achterlaat, worden deze geadministreerd.
Persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer u zich aanmeldt als financiële partner of wanneer u zich aanmeldt voor de (digitale) nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden ook vastgelegd wanneer u een gift overmaakt naar Stichting De Samaritaan via uw eigen bankrekening.
5. WETTELIJKE BASIS VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Stichting De Samaritaan vraagt waar nodig om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. De toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan ten alle tijden ingetrokken worden. U kunt gebruik maken van uw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen (Zie ook: 6. Uw rechten). Voor het afnemen/leveren van sommige producten en/of diensten is Stichting De Samaritaan genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor geldt de “uitvoering overeenkomst” als wettelijke grondslag. Stichting De Samaritaan houdt het recht om een
overeenkomst te ontbinden indien een leverancier of klant zich verzet tegen het verstrekken van
persoonsgegevens. Stichting De Samaritaan zal uw gegevens alleen gebruiken voor de doelstelling
waarvoor u deze gegeven hebt.
6. UW RECHTEN
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heeft u ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken op de verwerking van uw gegevens. Om gebruik te maken van één van deze rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen via info@desamaritaan.org. Stichting De Samaritaan zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.
7. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
Betrokkenen die langer dan 7 jaar geen materiële of immateriële betrokkenheid bij De Samaritaan hebben gehad worden in het volgende kalenderjaar verwijderd.
8. AUTOMATISCHE BESLUITVORMING
Binnen Stichting De Samaritaan wordt er geen gebruik gemaakt van profiling: Dat wil zeggen op basis van analyse van in de organisatie aanwezige kennis nieuwe potentiële relaties benaderen.
9. DELEN MET ANDEREN
Stichting De Samaritaan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar eigen (uitbestede) processen, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
10. DOORGIFT BUITEN DE EU
Alle software voldoet aan de Europese regelgeving en ook de dataprocessing zal te allen tijde plaatsvinden onder een beschermingsniveau dat passend is conform de Europese wetgeving.
11. REGELS VOOR KINDEREN
Wanneer kinderen jonger dan 16 jaar gebruik willen maken van diensten en/of producten van Stichting De Samaritaan dan moeten de ouders of degene met ouderlijke verantwoordelijkheden toestemming geven. We verzamelen alleen de persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar die nodig is om te registreren voor een activiteit of het leveren van een product.
12. WEBSITE EN COOKIEBELEID
Op de social media kanalen en website van Stichting De Samaritaan worden via geen cookies gebruikt.
13. VRAGEN OVER HET PRIVACYBELEID
Stichting De Samaritaan houdt het recht om het privacybeleid te wijzigen. U kunt te allen tijde het actuele privacybeleid van De Samaritaan inzien via de website. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@desamaritaan.org.
14. BEVEILIGEN
Stichting De Samaritaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting De Samaritaan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Stichting De Samaritaan
Bergweg 7
3941 RA Doorn
T: 06-46062800
E: info@desamaritaan.org
KvK-nummer: 41180676