Vrouwen bij waterpomp in Malawi
VIP's

Kleinschalige projecten

De hulpverleningsprojecten kunnen alleen uitgevoerd worden dankzij de hulp van deze betrouwbare contactpersonen. Doordat de hulp direct ten goede komt aan de mensen met wie zij persoonlijk contact hebben, zien we dat een kleine bijdrage een enorm effect heeft op het leven van iemand, zijn familie en/of de hele gemeenschap. Of het nu gaat om een fiets, motor, muziekinstrumenten, het starten van een bedrijfje of om inkomsten te genereren voor de kerk.

De omstandigheden waar in ze hun opdracht uitvoeren, is niet te vergelijken met de situatie waarin wij leven. Ondanks dit alles verkondigen zij de boodschap in Woord en Daad met verve. Zij helpen heel praktisch de mensen in nood en in moeilijke omstandigheden. Hierin proberen wij hen te ondersteunen.

We zouden graag de voorgangers/evangelisten willen bemoedigen in hun werk door de aanvragen voor projectsteun te honoreren. Mogen wij je vragen een van de projecten mede voor je rekening te nemen?

Huidige kleinschalige projecten

Klik op een project om meer informatie te verkrijgen.

Pakistan Bijbels voor Pakistan (PAK.2016.01)
De teams van de Potohar Fellowship zijn elke dag op pad om bijbels te verkopen. Ze worden voor een gering bedrag verkocht en niet weggegeven, zodat duidelijk is dat de mensen ze uit vrije wil kopen.

Togo Boeken voor bijbelschool (TOG.2016.01)
In het oostelijk deel van Togo, vlak bij de grens met Benin is een groep van 35 pastors actief die nooit enige opleiding heeft gehad.

Sierra Leone, Liberia Eerste levensbehoeften kindere (SIL.2015.02)
De ebola epidemie is gelukkig voorbij. Dat betekent dat de normale draad van het leven weer opgepakt kan worden.

Sierra Leone Liberia Hele jaar schoolschriften (SIL.2015.03)
Wanneer kinderen een schoenendoos ontvangen, kunnen ze naar school vanwege de schriften en pennen die er in de doos zitten.

Sierra Leone Liberia Hulp oudere ebola slachtoffers (SIL.2016.01)
In Afrika worden ouderen normaal gesproken door hun kinderen verzorgd. Maar als die er door de ebola niet meer zijn, wat moet je dan?

Turkije Noodhulp vluchtelingen (TUR.2015.01)
Dagelijks zijn de vluchtelingen in het nieuws. Het woord ‘vluchtelingencrisis’ het woord van 2015.

India Uitrusting voor evangelisten (IND.2016.01)
Job Sudarshan van de Yesupadam Charitable Society krijgt regelmatig aanvragen van evangelisten om hun uitrusting aan te vullen.