Vrouwen bij waterpomp in Malawi
VIP's

Kleinschalige projecten

De hulpverleningsprojecten kunnen alleen uitgevoerd worden dankzij de hulp van deze betrouwbare contactpersonen. Doordat de hulp direct ten goede komt aan de mensen met wie zij persoonlijk contact hebben, zien we dat een kleine bijdrage een enorm effect heeft op het leven van iemand, zijn familie en/of de hele gemeenschap. Of het nu gaat om een fiets, motor, muziekinstrumenten, het starten van een bedrijfje of om inkomsten te genereren voor de kerk.

De omstandigheden waar in ze hun opdracht uitvoeren, is niet te vergelijken met de situatie waarin wij leven. Ondanks dit alles verkondigen zij de boodschap in Woord en Daad met verve. Zij helpen heel praktisch de mensen in nood en in moeilijke omstandigheden. Hierin proberen wij hen te ondersteunen.

We zouden graag de voorgangers/evangelisten willen bemoedigen in hun werk door de aanvragen voor projectsteun te honoreren. Mogen wij je vragen een van de projecten mede voor je rekening te nemen?

Huidige kleinschalige projecten

Klik op een project om meer informatie te verkrijgen.

Pakistan Bijbels (PAK.2018.01)
De teams van de Potohar Fellowship zijn elke dag op pad om bijbels te verkopen. Ze worden voor een gering bedrag verkocht en niet weggegeven, zodat duidelijk is dat de mensen ze uit vrije wil kopen.

India Bijles kinderen (IND.2018.01)
Bijles geven aan kinderen van de Yenadhi stam in India stimuleert de kinderen om goede resultaten te halen op school.

India Inkomstenprojecten voorgangers (IND.2018.02 )
Voorgangers in India dienen meestal kleine gemeenten. De mensen zijn vaak arm zodat zij niet in staat zijn om een voorganger te onderhoud

Sierra Leone Water voor dorpen (SIL.2018.01)
In het noorden van Sierra Leone zijn weinig voorzieningen en wonen mensen in vaak behoorlijk geïsoleerde dorpen. Water is een groot probleem.