Noodhulp Dafur SP
VIP's

Woord van de voorzitter

Ga heen en doe net zo

Het verhaal van Jezus over de Barmhartige Samaritaan is heel bekend en heeft velen al geïnspireerd, onder andere op schilderijen, glas in loodramen of als beeld.

In dit verhaal geeft Jezus ons een duidelijk beeld van Gods verlangen om iets te betekenen voor de naaste.
Jezus sluit het verhaal af met de woorden: ‘Ga heen, en doe net zo'. Precies die woorden geven de visie van Stichting De Samaritaan weer.

We willen er zijn voor mensen in erbarmelijke situaties. In ontwikkelingslanden, rampgebieden en landen getroffen door oorlog ondersteunen we de mensen met verschillende projecten. Dit alles doen we vanuit de liefde van Jezus Christus. Om Zijn evangelie, de boodschap van eeuwig leven te delen.

We nodigen u uit mee te doen. Help mee om hoop te brengen in de uithoeken van deze wereld.


drs Gijs van den Brink
Voorzitter Stichting De Samaritaan